niedziela, 3 marca, 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego złożył wnioski do Polskiego Ładu. Na co?

foto/pixabay


Samorząd województwa pomorskiego złożył trzy wnioski do programu Polski Ład. Wybrane zostały inwestycje związane z transportem. Chodzi o zakup czterech pociągów hybrydowych oraz o modernizację dróg wojewódzkich. Łączna wartość dofinansowania, jakie samorząd chce uzyskać, to 100 mln zł.

Dokumenty zostały wysłane do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wnioski do Polskiego Ładu

To już druga edycja programu Polski Ład.

– W poprzedniej edycji złożyliśmy trzy wnioski i choć ostatecznie przyznano nam dofinansowanie do dwóch projektów, to było ono na poziomie niższym niż spodziewany – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Teraz samorząd województwa również złożył trzy wnioski.

– Liczymy, że tym razem rząd podzieli fundusze nie na podstawie klucza partyjnego, ale sprawiedliwie i uda się nam uzyskać dofinansowanie na oczekiwanym poziomie – dodaje marszałek.

Na jakie inwestycje chcemy zyskać dofinansowanie?

Dla lepszego transportu kolejowego

Pierwszy złożony wniosek dotyczy rozwoju transportu kolejowego.

– Konieczność zakupu taboru hybrydowego wynika przede wszystkim z wieloletniego opóźnienia rządu w elektryfikacji linii kolejowej nr 201 względem elektryfikacji na PKM, za którą odpowiada  samorząd województwa  – zaznacza marszałek.

Dzięki Polskiemu Ładowi, planowany jest zakup czterech wieloczłonowych pociągów. Będą to jednostki o napędzie hybrydowym. Taki napęd oznacza, że składy mogą poruszać się zarówno po liniach zelektryfikowanych, jaki i tych bez sieci trakcyjnej. Pojazdy umożliwią uruchomienie wielu nowych relacji, co będzie istotne przy planowanych modernizacjach i zamknięciach remontowych wielu pomorskich linii kolejowych. Kwota dofinansowania, o jaką ubiega się samorząd województwa pomorskiego to 65 mln zł.

Bezpieczna droga nr 230

Kolejne projekty, dla których złożone zostały wnioski o dofinansowanie, dotyczą modernizacji sieci dróg wojewódzkich. Pierwszy dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy. Warto dodać, że jest to jedna z bardziej zniszczonych dróg w regionie, a dodatkowo stanowi objazd dla drogi krajowej nr 91. Remont nie tylko przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, ale również przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej tej części województwa. Wysokość planowanego dofinansowania z Polskiego Ładu to 30 mln zł.

Rondo w Koleczkowie

Drugi drogowy projekt dotyczy rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z drogą powiatową w Koleczkowie oraz budowy nowego wlotu tej drogi. Ta inwestycja jest powiązana z realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową trasy S6. Skrzyżowanie zostanie zastąpione rondem. Realizacja obu zadań pozwoli na usprawnienie dojazdu do trasy S6 z północnych dzielnic Gdyni. Dofinansowanie tej inwestycji ma wynieść 5 mln zł.

Zobacz również: