czwartek, 28 września, 2023

Więźniowie posprzątają las

foto/Nadleśnictwo Lubichowo

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku zacieśniają współpracę.

Szefowie obu instytucji podpisali dziś porozumienia dot. zatrudniania przy pracach leśnych osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Umożliwienie pracy osadzonym ma na celu ponowne ich przystosowanie do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej. Taka forma readaptacji społecznej ma wpłynąć na podtrzymanie ich umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym. Współpraca z leśnikami będzie miała również wymiar edukacyjny. Więźniowie zyskają wiedzę na temat lasów i przyrody.

Więźniowie będą kosić rowy, sprzątać śmieci i budować budki lęgowe dla ptaków oraz karmidła. Zajęcia te będą przywilejem i nagrodą dla tych, którzy zostaną pozytywnie ocenieni przez więziennych wychowawców. Dzięki temu do lasów trafią mniej niebezpieczni więźniowie.

Zobacz również: