poniedziałek, 27 września, 2021

Ostatni mówią, odsłona druga. odc. 2. Edward Borowski. Gdy nie było Gdańska

Prof Edward Borowski jest emerytowanym wykładowcą Politechniki Gdańskiej. Przez wiele lat kierował katedrą technologii leków i biochemii na Wydziale Chemii tej uczelni.

Zobacz również: