niedziela, 26 maja, 2024

Powiat gdański rozdał granty organizacjom pozarządowym

Dwieście tysięcy złotych. Środki pieniężne w takiej wysokości zostały przekazane organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Gdańskiego.

Zobacz również: