sobota, 30 września, 2023

Białoruś wprowadza embargo na polski majonez

Jak donoszą białoruskie media, Majonez Napoleoński produkowany przez Mosso został wpisany do rejestru produktów niebezpiecznych. W efekcie został objęty zakazem importu.

Portal vgr.by informuje, że polski majonez miał nie spełnić białoruskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i oznakowania produktów. Według portalu majonez zawiera przeciwutleniacz E385 (sól wapniowo-disodową). Serwis agronews.com donosi, że Majonez Napoleoński nie był ponadto oznaczony w języku rosyjskim lub białoruskim. W efekcie został wpisany do rejestru produktów niebezpiecznych.

Rejestr ten, jak informuje miński portal citydog.by, został utworzony w Państwowym Komitecie Normalizacyjnym, aby dostawcy, sprzedawcy i kupujący wiedzieli, jakich towarów nie można sprzedać na Białorusi ze względu na ich walory techniczne i smakowe.

Importerem napoleońskiego majonezu na Białoruś była grodzieńska firma MED Trade. Zakaz wszedł w życie w środę 22 grudnia. Teraz majonez ten nie może być importowany i sprzedawany na terytorium Republiki Białorusi.

Nie tylko majonezowi się oberwało

Od 1 stycznia 2022 r. Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno-spożywczych z wybranych państw, w tym z Polski — informowało już wcześniej polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Embargo ma obowiązywać przez sześć miesięcy.

Jak podał resort, zakaz obejmie m.in. następujące towary:

  • mięso wołowe, 
  • mięso wieprzowe, 
  • mięso i produkty drobiowe, 
  • podroby, tłuszcze, kiełbasy, 
  • mięso solone, suszone i wędzone, 
  • mączka mięsna, 
  • mleko i produkcja mleczarska, 
  • warzywa, owoce, orzechy, 
  • wyroby cukiernicze, sól. 

Z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”. Przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu.

Zakaz importu będzie dotyczyć towarów pochodzących z państw członkowskich UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

Zobacz również: