niedziela, 26 maja, 2024

Co ustalono na szczycie G20?

foto/PAP

Na szczycie G20 w Rzymie zawarto porozumienie w sprawie klimatu – podały w niedzielę media za źródłami dyplomatycznymi. W projekcie dokumentu końcowego zapisano, że uczestnicy obrad wyznaczyli cel maksymalnego globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Według źródeł cytowanych przez media jest to deklaracja napisana „bardziej stanowczym językiem” niż porozumienie paryskie.

Państwa G20 potwierdziły swoje zobowiązania z konferencji klimatycznej w Paryżu, by zahamować wzrost globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, i podjęcie wysiłków, by zmniejszyć go do 1,5 stopnia. Zaznaczono, że cel 1,5 stopnia „wymaga znaczących i skutecznych działań oraz zaangażowania ze strony wszystkich państw”.

Ponadto w projekcie komunikatu mowa jest o tym, że cel zerowych emisji ma zostać osiągnięty „około połowy wieku, co jest bardziej ogólnikowym określeniem i terminem niż rozważany wcześniej rok 2050, nie do przyjęcia przez niektóre kraje.

„Zobowiązujemy się zredukować znacznie naszą zbiorową emisję gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę warunki w poszczególnych państwach i szanując nasze krajowe zobowiązania” – głosi komunikat.

Czytamy w nim również: „Uznajemy to, że emisja metanu w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych i podkreślamy, że przy uwzględnieniu sytuacji w krajach, jej redukcja może być jednym z najszybszych, wykonalnych i gospodarczych sposobów, by je ograniczyć.”

Szefowie państw i rządów 19 państw u Unii Europejskiej zadeklarowali, że do końca tego roku zakończą finansowanie nowych kopalni węgla. Jest też zapowiedź wyasygnowania 100 miliardów dolarów na fundusz klimatyczny i wsparcie krajów rozwijających się.

W projekcie komunikatu podkreślono, że w tej dekadzie należy podjąć dalsze kroki w obronie klimatu.

Zobacz również: