środa, 27 września, 2023

Czy Rumunia to klucz do bezpieczeństwa Polski?

foto. Kancelaria Prezydenta RP

Media obiegły informacje, że ustawa „lex TVN” ma być pretekstem do przeniesienia części sił amerykańskich z terytorium RP do Rumunii – zdaje się, że w ramach sprzeciwu wobec polityki polskiego rządu wobec niezależnych mediów i wolności prasy. To dobry moment aby zastanowić się nad tym, jak bardzo pewne jest nasze bezpieczeństwo w ramach NATO. I jeszcze jedno. Co na to wywołana do tablicy Rumunia?

W czasach międzynarodowych przetasowań Polska potrzebuje lojalnych sojuszników z podobną perspektywą na zagrożenia i szanse. Rumunia wydaje się naturalnym kandydatem do zacieśnienia stosunków. Oba państwa są jednymi z najaktywniejszych członków Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki. Zarówno polska, jak i rumuńska strona zabiegają o zwiększenie wielkości wojsk NATO na swoich terytoriach, głównie ze względu na konfrontacyjne działania Rosji w regionie. Bukareszt wyraził solidarność z Polską i Ukrainą w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Na wniosek Warszawy zaproponował zmiany w prawie gazowym, które skutkują ograniczeniem dostaw gazu przez Nord Stream 2 do 50% przepustowości. Jaka będzie przyszłość tych relacji?

NATO gwarantem bezpieczeństwa

W maju odbył się szczyt nastawionej na pogłębianie współpracy militarnej w ramach NATO Bukaresztańskiej Dziewiątki (skupiającej 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej – Polskę, Bułgarię, Rumunię, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Czechy i Słowację). W spotkaniu uczestniczyli osobiście prezydent Andrzej Duda i głowa państwa rumuńskiego, Klaus Iohannis. W formie online dołączyli do nich przywódcy pozostałych 7 państw, a także prezydent USA, Joe Biden, i szef NATO, Jens Stoltenberg. Podczas szczytu rozmawiano na temat bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim.

Strony biorące udział w majowym spotkaniu przyjęły wspólną deklarację, w której podkreślono konieczność dalszej współpracy w ramach NATO i potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz wzmocnienia obronności na poziomie krajowym i sojuszniczym. Wskazano napięcia spowodowane agresywną polityką Federacji Rosyjskiej i potępiono działania tego kraju.

Podczas wizyty głowy państwa polskiego w Bukareszcie doszło także do dwustronnych rozmów prezydentów Polski i Rumunii. Przywódcy obu krajów omawiali dalszą współpracę transatlantycką, a także rolę, jaką mogą odgrywać w związku z budowaniem nowych relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

W tym kontekście niezmiernie istotna jest solidarność Rumunii z Polską i innymi państwami w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Po objęciu półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (UE) przez Rumunię w styczniu 2019 roku jedną z pierwszych decyzji podjętych przez to państwo była zmiana dyrektywy gazowej. Na wniosek Polski strona rumuńska zaproponowała zmiany w prawie gazowym, które skutkują ograniczeniem dostaw gazu przez drugą nitkę Gazociągu Północnego do 50% przepustowości.

Zobacz również: