poniedziałek, 4 marca, 2024

Komisja Europejska odpowiada na wyrok Trybunału Konstytucyjnego

foto/wikipedia.com

„Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa UE” – napisano w oświadczeniu Komisji Europejskiej opublikowanym po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

KE napisała w swoim oświadczeniu, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym „budzi poważne obawy w związku z prymatem prawa unijnego i autorytetem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

KE „podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego w Unii Europejskiej, iż prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi, a także, że wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych.

Komisja zapowiada, że uważnie przeanalizuje orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

„Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa Unii” – czytamy w oświadczeniu.

KE przypomina, że prawa i wartości są wspólne dla krajów członkowskich Unii, a prawa Europejczyków z nich wynikające muszą być chronione bez względu na to, w którym z krajów członkowskich mieszkają.

„Zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie to nadal zapewniać”. – tymi słowami KE kończy swoje oświadczenie.

Zobacz również: