piątek, 22 września, 2023

Mówią o nas ludobójcy

foto/BELTA

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy pogarsza się. Rośnie agresja w grupie migrantów koczującej pod Kuźnicą Białostocką. Białoruskie i rosyjskie ośrodki propagandowe nie ustają w produkcji przekazów propagandowych eksportowanych na cały świat. Poniżej przegląd tych z 09 listopada.

Po białoruskiej stronie granicy zameldowały się wszystkie najważniejsze rosyjskie stacje telewizyjne razem z wozami transmisyjnymi. Kolportowanych kilka przekazów:

– Polacy niosą odpowiedzialność za kryzys, czerpali zyski z procederu przerzutu ludności z Białorusi do Niemiec,

– Polska jest osamotniona (NATO i Unia Europejska nie udzielają pomocy Polsce),

– Niemcy i Polska nie radzą sobie z kryzysem.

Obecność całego szeregu dziennikarzy najpopularniejszych ośrodków propagandowych Rosji może stanowić zapowiedź poważnej prowokacji.

Po dłuższym okresie przerwy zaktywizowano rosyjskojęzyczny kanał Telegram zaangażowany w operację dotyczącą ataku na skrzynki mailowe polskich polityków. Opublikowano materiały odnoszące się 1. Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Materiał opublikowano w związku z informacją o zmobilizowaniu tych sił. Jest to kolejny przykład wskazujący na skoordynowany charakter operacji prowadzonych w ostatnich miesiącach przeciwko Polsce. Zarówno atak na skrzynki naszych polityków jak i kryzys migracyjny stanowi element szerokich działań służących destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

Warto również obserwować sytuację dotyczącą kryzysu gazowego. Uruchomienie Nord Stream 2 oraz zniesienie sankcji amerykańskich stanowią cel szerokiej operacji odnoszący się do relacji rosyjsko-białorusko-unijnych. Rosja posiada przygotowany „pakiet rozwiązań” pozwalających na uregulowanie stworzonych przez siebie kryzysów.

Kolejnym interesującym rosyjsko-białoruskim przekazem propagandowym jest ten, który wyprodukowany przez BELTA. Tym razem „podli” Polacy mają zagłuszać przekaz białoruskich i rosyjskich kanałów telewizyjnych. Polacy mają używać laserów w celu przeszkadzania dziennikarzom w pracy.

Obok Ambasady RP w Mińsku odbył się nieliczny protest w obronie losu migrantów na granicy. To wystarczyło, aby rosyjskie ośrodki propagandowe rozpisywały się na ten temat. Hasla: Wstrzymajcie ludobójstwo na granicy, Za pokój, bezpieczeństwo i stabilność, Przestańcie męczyć kobiety i dzieci…

foto/BELTA

Tymczasem popołudnie wczorajszego dnia obfitowało w przekazy:

– Polska bezpodstawnie oskarża Rosję o odpowiedzialność za kryzys (kontekst posiedzenia Sejmu RP),

– Białoruś pomaga migrantom (w przeciwieństwie do „nieludzkich” działań Polaków),

Innym przekazem obecnym we wczorajszych reżimowych mediach wschodnich była militaryzacja polskiego obszaru przygranicznego (ściąganie czołgów, a nawet oddziałów OPL).

Dostrzegalna i coraz bardziej niepokojąca jest aktywność oficjalnych rosyjskich państwowych ośrodków propagandowych oraz przedstawicieli władz państwowych – w poniedziałek była to rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa, wczoraj minister Ławrow. Ugruntowywany jest skrajnie negatywny obraz Polski.

Zobacz również: