czwartek, 22 lutego, 2024

Po spotkaniu Ławrow – Rau

foto/kremlin.ru

Rau i Ławrow wystąpili na konferencji prasowej po zamkniętym spotkaniu. Polski minister udał się do Rosji jako przewodniczący OBWE. – Wysłuchaliśmy propozycji ze strony Polski, by powrócić do dialogu w obszarze bezpieczeństwa. Uważamy, że propozycja ta jest interesująca – mówił w czasie swojego wystąpienia Siergiej Ławrow.

Szef MSZ Rosji dodawał też, że omawiane są „długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa” z USA i NATO. – Najważniejszym jest nasz dialog z USA, z NATO. Przy braku postępu w ramach rozmów z NATO i USA rozmowy w Wiedniu będą bez sensu, będą nieskuteczne – wskazał.

– Jesteśmy gotowi do współpracy z przewodnictwem OBWE, myślę tu o zagrożeniach ponadnarodowych. Mam na myśli COVID, ochronę wartości, mniejszości narodowych, walkę z fałszowaniem historii – kontynuował Ławrow.

Szef rosyjskiego MSZ mówił też o sprawie Ukrainy. – Potwierdziliśmy brak alternatywy dla konsekwentnego wypełnienia postanowień mińskich – powiedział. – Najważniejsze jest zagwarantowanie dialogu Kijowa, Doniecka i Ługańska – dodawał. Ławrow oskarżał też Ukrainę o „rozwój neonazizmu i nacjonalizmu” i opowiadał o rzekomym „prześladowaniu ludności rosyjskojęzycznej”.

Zobacz również: