środa, 19 czerwca, 2024

Polska przejęła przewodnictwo w OBWE

foto/mat. prasowy

Od 1 stycznia rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przez rok będzie sprawował funkcję Przewodniczącego (Chairperson in Office).

Priorytetem polskiej prezydencji będzie aktywne zapobieganie i łagodzenie konfliktów oraz sytuacji kryzysowych – zapowiedział Rau podczas grudniowej Rady Ministerialnej OBWE w Sztokholmie. Polska przewodniczy OBWE już drugi raz.

Polskie przewodnictwo oficjalnie zostanie zainaugurowane 13 stycznia, kiedy na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu minister Rau przedstawi swoje priorytety.

Już w lipcu w Wiedniu podczas posiedzenia Stałej Rady OBWE minister Rau zapowiedział, że Polska podczas prezydencji chce zabiegać o stabilność i bezpieczeństwo w regionie a jednym z najbardziej ekstremalnych i aktualnych wyzwań w obszarze europejskiego bezpieczeństwa jest rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Zwrócił również uwagę na tzw. zamrożone konflikty, wśród których wymienił m.in. sytuację na Białorusi, w Mołdawii, Gruzji i konflikt miedzy Armenią i Azerbejdżanem.

W ocenie ministra Raua Polska obejmuje przewodnictwo w OBWE w bardzo trudnym czasie. Polskie priorytety sprowadzać się mają do tzw. trzech wymiarów czy trzech koszyków działalności OBWE: sfery konfliktów wojskowych i politycznych, kwestii ekonomicznych, praw człowieka.

Źródło: PAP

Zobacz również: