piątek, 22 września, 2023

1500 złotych mandatu za jazdę na rowerze bez karty rowerowej

foto/mat. prasowy

Od 1 stycznia wzrosły nie tylko kary za przekroczenie prędkości. Znacząco wzrosły również kary za jazdę bez uprawnień pojazdami niemechanicznymi. Oznacza to, że wyższe mandaty mogą dotknąć również najmłodszych. Jazda bez karty rowerowej może kosztować nawet 1500 zł.

Mandat za brak karty rowerowej

Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Zmiana wiąże się przede wszystkim z podwyższeniem mandatów za przekroczenie prędkości do nawet 2500 zł. Warto jednak zauważyć, że obok wzrostu kar dla pojazdów mechanicznych znacząco wzrastają również kary dla pojazdów niemechanicznych, w tym rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

W związku ze zmianą brzmienia przepisów na baczności powinni mieć się rodzice. Nowelizacja wprowadza nowe brzmienie art. 94 Kodeksu wykroczeń. Po zmianach karalne będzie również prowadzenie pojazdów innych niż mechaniczne bez wymaganych uprawnień. Zgodnie z definicją należą do nich rowery, hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego.

Oddzielne uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju pojazdów muszą posiadać osoby w wieku od 10 do 18 roku życia. Dopiero po ukończeniu pełnoletności nie ma wymogu posiadania dodatkowych uprawnień. A zgodnie z przepisami od 10 roku życia dzieci muszą posiadać co najmniej kartę rowerową. Kartę rowerową uzyskuje się po zdaniu odpowiedniego egzaminu sprawdzającego.

Dotychczas przepisy wskazywały jedynie na konieczność posiadania karty rowerowej w czasie poruszania się po drogach  publicznych. Nie wskazywały jednak jednoznacznie kary za jej brak. Powodowało to, że wielu rodziców nie miało świadomości konieczności posiadania tego typu uprawnień.

1500 zł dla dziecka bez karty rowerowej

Mandat za brak karty rowerowej będzie mógł zostać wystawiony nie tylko za jazdę po drodze publicznej, ale również na osiedlu, w strefie zamieszkania. Maksymalna kwota mandatu wyniesie 1500 zł. Na szczęście za wykroczenie nie będzie uznawana jazda na rowerze lub hulajnodze przez młodsze dzieci. W świetle prawa dziecko poniżej 10 roku życia jeżdżące na rowerze lub hulajnodze jest traktowane jako pieszy. Oczywiście, jeżeli odbywa się to pod nadzorem rodziców. Małe dzieci jeżdżące pod opieką dorosłego mogą korzystać z chodnika i przejścia dla pieszych. 

Źródło: bezprawnik.pl

Zobacz również: