piątek, 29 września, 2023

Będą podwyżki w służbie zdrowia

foto/mat.prasowy

Sejm uchwalił średnio 30% podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia od lipca.

Obejmą pracowników medycznych i niemedycznych na umowie o pracę (ok. 500 tys. osób), będzie to np.

·        ok. + 2 tys. zł i +1,4 tys. zł dla lekarzy specjalistów I i II stopnia;

·        ok. +1,8 tys. dla mgr pielęgniarstwa czy fizjoterapii ze specjalizacją;

·        ok. +1,5 tys. zł dla ratownika medycznego i pielęgniarki ze średnim wykształceniem,

·        + 632 zł dla salowych i sanitariuszy.

Pierwszy raz w ochronie zdrowia wprowadzono gwarancję minimalnej płacy.

Zobacz również: