sobota, 2 grudnia, 2023

Koniec fikcyjnych placówek pocztowych w sieciach handlowych

Zakaz handlu w niedzielę począwszy od jego wprowadzenia stopniowo stawał się fikcją. Sieci handlowe obchodziły przepisy, wprowadzając do oferty usługi pocztowe. Ta luka w przepisach właśnie została zlikwidowana.

Punkt będzie mógł być otwarty w niedzielę tylko wtedy, gdy przychody z działalności pocztowej będą przekraczać 40 proc. przychodów danej placówki – stanowi nowy przepis.

1 lutego 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zmiana zakłada uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Nowelizacja wprowadza termin „przeważająca działalność”, który będzie należało wskazać, składając wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Sprawdzaniem przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców będzie się zajmowała Państwowa Inspekcja Pracy, która już zapowiedziała wzmożone kontrole.

Zobacz również: