poniedziałek, 4 marca, 2024

Lasy Państwowe przejmują obiekty dzierżawione przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej

Lasy Państwowe przejęły i zabezpieczyły nieruchomość dzierżawioną Ambasadzie Federacji Rosyjskiej. Teren w Leśnictwie Zegrze o powierzchni bisko 5 ha, wykorzystywany był od lat osiemdziesiątych XX wieku pod ośrodek wypoczynkowy Ambasady.

Umowa dzierżawy nieruchomości została wypowiedziana 13 kwietnia 2022 r. ze skutkiem natychmiastowym. Od tego czasu Ambasada była kilkukrotnie  wzywana do wydania nieruchomości.

– Cierpliwie czekaliśmy na wydanie nieruchomości przez Ambasadę Rosyjską. Kilkukrotnie ponawialiśmy wezwania w tej sprawie. Mieliśmy nadzieję na polubowne rozstrzygnięcie sporu o grunt. Niestety bezskutecznie. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na podjęcie stosownych działań, w tym przypadku przejęcie i zabezpieczenie obiektu, by przeprowadzić inwentaryzację znajdującego się tam majątku – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Rosyjska agencja prasowa TASS poinformowała, że ambasada Rosji w Polsce złoży do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych protest w sprawie „nielegalnych działań polskich władz i leśnictwa państwowego w związku z ośrodkiem rekreacyjnym ambasady”

Ambasada Rosji tłumaczy, że ośrodek wypoczynkowy Ambasady Rosji w Polsce w Skubiance, położony 30-40 km od Warszawy, jest od początku tego roku zamknięty i nie jest wykorzystywany ze względów bezpieczeństwa, a także w związku z wydaleniem przez polskie władze w marcu br. dużej grupy pracowników ambasady i wyjazdem członków rodzin pracowników.

– Działka leśna pod ośrodek wypoczynkowy ambasady jest od lat 80. dzierżawiona od polskiego leśnictwa państwowego. Jednocześnie na tym terenie wybudowano kilka budynków kosztem strony sowieckiej, które uważamy za własność Federacji Rosyjskiej. Strona polska z nieznanych nam przyczyn odmawia zarejestrowania tych obiektów jako własności Federacji Rosyjskiej – informuje rosyjska ambasada.

Zobacz również: