poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Ministerstwo Sprawiedliwości: Do 8 lat więzienia za celowe zakażenie

foto/Ministerstwo Sprawiedliwości

Nawet 8 lat więzienia może grozić osobie, która świadomie zakaża chorobą – to jedna ze zmian, którą w kodeksie karnym proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie art. 161 zakłada taką odpowiedzialność dla osoby zarażonej wirusem HIV. Projekt zrównuje z wirusem HIV inne choroby zakaźne(w tym COVID-19) realnie zagrażające życiu oraz choroby weneryczne.

Mowa o art. 161 kodeksu karnego, który – zgodnie z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości – otrzymałby brzmienie: „Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV lub dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie tym wirusem lub chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Ponadto, jeżeli sprawca naraża na zarażenie wiele osób, podlegałby karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Tym samym resort sprawiedliwości chce zrównania zagrożenia za czyn polegający na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu. 

„Projekt przewiduje zrównanie ustawowego zagrożenia za czyn polegający na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (obecny art. 161 § 2 k.k.) – z czynem polegającym na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie wirusem HIV (obecny art. 161 § 1 k.k.). Oba te czyny zostają stypizowane (przypisane – red.) w art. 161 § 1 k.k., z zagrożeniem od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przewidziana jest również zmiana w typie kwalifikowanym, likwidująca lukę prawną, gdyż nie odnosił się on do narażenia wielu osób na zarażenie wirusem HIV” – wskazano w uzasadnieniu. 

Trzeba przyznać, że ten zapis jest dość kontrowersyjny i może spowodować masę nadużyć i oskarżeń o celowe zakażenie np. COVID-19.

Zobacz również: