sobota, 10 czerwca, 2023

Najwyższa Izba Kontroli orzekła, że polska żywność jest niebezpieczna

foto/mat.prasowy

Jesteśmy liderem europejskiego systemu ostrzegania o niebezpiecznej żywności, a kontrola nad jakością produkowanego w Polsce mięsa praktycznie nie istnieje. Tak wygląda podsumowanie 9 kontroli przeprowadzonych przez NIK w ciągu ostatnich 6 lat oraz wyniki 5 audytów Komisji Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności w Polsce.

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała seminarium dotyczące systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce z udziałem naukowców zajmujących się tą problematyką i przedstawicieli instytucji kontrolnych. Podczas seminarium przedstawiono analizy licznych kontroli przeprowadzonych przez NIK oraz audytów Unii Europejskiej, a także przedstawiono rekomendacje.

Polska jest niechlubnym liderem RASFF- europejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. W 2017 r. do tego systemu wpłynęło 87 powiadomień o niebezpiecznych produktach z Polski, w 2018 r. – 131, w 2019 r. – 203. W 2020 r. liczba zgłoszeń wynosiła 273. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej.

Niska jakość polskiej żywności to zdaniem urzędników NIK efekt słabości instytucjonalnej. Organy przeznaczone do kontrolowania procesu produkcji mięsa borykają się z licznymi problemami: „Struktura kontroli jest nieprzejrzysta, bo regulowana jest wieloma aktami prawnymi, tworzonymi w różnym czasie i wydawanymi w związku z realizacją różnych celów i zadań, wśród których ochrona bezpieczeństwa żywności lub jakości żywności jest w większości przypadków tylko jednym z wielu obowiązków poszczególnych inspekcji. […] Powiatowi lekarze weterynarii praktycznie nie kontrolowali zgłoszonych ubojów gospodarczych (z 17 skontrolowanych jedynie dwóch przeprowadzało pojedyncze kontrole), nie znali zakresu stosowania przepisów o ochronie zwierząt, zakresu rejestracji ubojów ani kwalifikacji osób przeprowadzających ubój.” – czytamy w materiale NIK.

W opracowaniu przedstawiono też wiele rekomendacji, w tym edukację społeczeństwa dotyczącą zdrowego odżywiania.

Jeśli podoba Ci się nasza twórczość, wesprzyj niezależne media i postaw nam kawę TU

Zobacz również: