sobota, 30 września, 2023

Nawet 30 tysięcy mandatu. Rząd bierze się za zmiany w prawie drogowym.

foto/ domena publiczna

We wtorek Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w Prawie o ruchu drogowym.

Oto najważniejsze rozwiązania:

– Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wkroczenia;

– podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;

– podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;

– podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;

– podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości.

Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

– prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;

– przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;

– przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

– obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;

– przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

– czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;

– wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:

– punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;

– za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;

– zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych: umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

źródło rp.pl

Zobacz również: