piątek, 29 września, 2023

Nowe legitymacje policjantów

Policjanci mają nowe legitymacje służbowe. Dokumenty wykonane są z poliwęglanu i będą obowiązywać w latach 2023 – 2026 – poinformowała w niedzielę Komenda Główna Policji.
Od 1 stycznia 2023 roku do końca 2026 roku policjanci będą się posługiwać nowymi legitymacjami służbowymi. Zmiana ich wzoru została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2022 roku, a podyktowana została z uwagi na fakt, że 31 grudnia 2022 roku skończyła się ważność legitymacji, które obowiązywały od 2019 roku.

Jak poinformowała w niedzielę Komenda Główna Policji nowe legitymacje służbowe policjantów mają formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanego metodą grawerowania laserowego. Dokumenty zawierają zabezpieczenia przed fałszerstwem m.in. mikrodruki,
tłoczenie powierzchni, napis wykonany optycznie zmienną farbą, czy tzw. linie giloszowe, czyli cienkie, krzywe linie, zestawione w różnorodnych kombinacjach.

Awers nowego dokumentu posiada tło w kolorze czerwono-niebieskim. W jego prawej górnej części znajduje się wizerunek orła, a w górnej części napis „Policja”, poniżej którego znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej policji, w której funkcjonariusz pełni służbę. W lewej środkowej części na awersie legitymacji umieszczono zdjęcie policjanta, a w prawej środkowej części, na wysokości jego twarzy znajdują się pod sobą kolejno: gwiazda policyjna, numer legitymacji z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową
numeracją karty i data ważności dokumentu.
Z kolei na awersie w jego środkowej części umieszczono znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła), a poniżej wizerunku twarzy policjanta numer identyfikacyjny funkcjonariusza, imię, nazwisko i stopień.

Na rewersie nowej policyjnej legitymacji znajduje się natomiast w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, w lewej górnej części tła napis dotyczący organu wydającego, w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP, a w dolnej części na tle reliefowym
w postaci napisu „Policja” , obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Zobacz również: