niedziela, 3 marca, 2024

Politechnika Łódzka wykształci kadry na potrzeby energetyki jądrowej

Politechnika Łódzka podpisała porozumienie ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, dotyczące kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W Polsce, po przerwaniu realizacji projektu Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu, kształcenie w tym zakresie zostało w dużym stopniu ograniczone.

Przemysł jądrowy jest branżą, która zgodnie z zapowiedziami budowy pierwszych reaktorów energetycznych, znacząco rozwinie się w Polsce już w niedalekiej przyszłości. Będzie ona potrzebowała dobrze wykształconych kadr, a uczelnia jest miejscem, które oferuje możliwości kształcenia przez całe życie. Działania, które zainicjują naszą współpracę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe związane są z międzywydziałowymi studiami podyplomowymi w zakresie energetyki jądrowej. Ich absolwenci będą już niebawem bardzo potrzebni – mówił podczas podpisania umowy prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

Jak informuje łódzka uczelnia, absolwenci tych studiów będą współuczestniczyć w procesie inwestycyjnym, a następnie w eksploatacji nowo powstałej elektrowni jądrowej w Polsce.

Uważa się, że Polska potrzebuje kadr w zakresie energetyki jądrowej, wykorzystania technologii jądrowych i radiacyjnych, bezpieczeństwa radiologicznego, inżynierii materiałowej ukierunkowanej na wykorzystanie materiałów w warunkach silnej ekspozycji na promieniowanie jonizujące, bezpiecznego postępowania z materiałami i odpadami promieniotwórczymi.

Odtworzenie zaplecza kadrowego gwarantującego efektywne i bezpieczne rozwijanie sektora energetyki jądrowej zajmie niewątpliwie wiele lat. Jedną z form wsparcia procesu odtwarzania tego zaplecza kadrowego mogą być studia podyplomowe kierowane do kadry inżynieryjnej, kierowniczej, menadżerskiej sektora energetycznego oraz przyszłego sektora jądrowego – przekonuje dr hab. inż. Piotr Szajerski z Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej, który zainicjował powołanie studiów podyplomowych na PŁ.

Zobacz również: