wtorek, 26 września, 2023

Polska kolej w czołówce europejskiej

foto/mat.prasowy

W Polsce kolej przewiozła w ubiegłym roku 245,1 mln pasażerów, co daje szóstą pozycję wśród analizowanych 28 krajów europejskich – poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Najwięcej osób korzystało z przewozów kolejowych w Niemczech, Francji i Włoszech.

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował dane udostępnione przez Eurostat i zbadał, jak na tle innych krajów europejskich kształtuje się rynek przewozów pasażerskich w Polsce. Z analizy, która obejmuje 28 państw wynika, że największą liczbę pasażerów w 2021 roku przewiozły koleje niemieckie – 1756,1 mln osób.

Na drugim miejscu pod względem liczby przewiezionych pasażerów znalazły się koleje francuskie – 881,4 mln, a na trzecim koleje włoskie z 480,3 mln pasażerów. Na kolejnych miejscach znajdują się Hiszpania i Szwajcaria z liczbą przewiezionych pasażerów odpowiednio: 404,4 mln i 346,0 mln. W Polsce kolej przewiozła 245,1 mln pasażerów, co daje szóstą pozycję wśród analizowanych 28 krajów europejskich.

W kolejowych przewozach pasażerskich w 2021 roku w większości przypadków miała miejsce odbudowa rynku po dotkniętym przez pandemię roku 2020. Większą liczbę pasażerów rok do roku obsłużyły koleje z 19 analizowanych krajów. Najwięcej pasażerów w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. zyskała kolej we Francji – 157,6 mln pasażerów więcej (+21,8 proc.), we Włoszech – 97,9 mln pasażerów więcej (+25,6 proc.) i w Hiszpanii – 74,9 mln (+22,7 proc.). Polska kolej z liczbą pasażerów większą o 35,7 mln osób (+17 proc.) zajmuje w tym zestawieniu piątą pozycję.

Jednak nie we wszystkich krajach europejskich zanotowano wzrost liczby pasażerów kolei. Dla 9 z 28 analizowanych państw rok 2021 oznaczał spadek w stosunku do 2020 roku. Największy – o 45 mln – odnotowano w Niemczech. Był on spowodowany utrzymującym się niskim popytem na usługi przewozów pasażerskich. Oprócz Niemiec spadki odnotowano także w Danii, Norwegii, Szwecji, i Finlandii, a także na Słowacji, w Irlandii, Grecji i na Łotwie.

Zobacz również: