niedziela, 3 marca, 2024

Polskie inwestycje to głównie drogi

W strukturze inwestycji samorządów dominują projekty drogowe. W 2021 roku miały one 33,2-procentowy udział we wszystkich inwestycjach – wynika z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) poświęconego sytuacji finansowej samorządu

Z ankiety przeprowadzonej przez Departament Badań i Analiz BGK wynika, że jednostki samorządu terytorialnego największą wagę przywiązują do społeczno-ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju. Najczęściej jako najistotniejsze wskazują obszary ich bezpośredniej odpowiedzialności, takie jak rozwój infrastruktury i usług edukacyjnych.

– W strukturze inwestycji samorządów dominują projekty drogowe. W 2021 r. wyniosły one 15,9 mld zł, co stanowiło 1/3 udziału we wszystkich inwestycjach. Wartość inwestycji drogowych była wyższa niż suma wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (5,8 mld zł), turystykę, sport i kulturę (5,7 mld zł) oraz na transport zbiorowy (3,9 mld zł) – czytamy w raporcie.

Mimo dominującej pozycji wydatków na drogi w samorządowych budżetach, inwestycje drogowe są najczęściej uznawane za niedostateczne – wskazało tak 77 proc. samorządów. Mniejsze potrzeby inwestycyjne można zaobserwować w takich obszarach jak gospodarka odpadami (45 proc.), ciepłownictwo (40 proc.) i transport zbiorowy (39 proc.).

Z raportu wynika także, że udział wydatków majątkowych w całkowitych wydatkach jednostek samorządu terytorialnego (JST) w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 11 proc. i był wyraźnie wyższy niż rok wcześniej. Dynamika wydatków inwestycyjnych rok do roku wyniosła 26,3 proc., a większość

– Jak wynika z naszego badania, aż 93 proc. JST spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych w 2022 r. Jest to m.in. efekt Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość rozstrzygniętych postępowań na realizację inwestycji ze wsparciem tego programu wyniosła we wrześniu tego roku 17,5 mld zł – powiedział na temat raportu dyrektor Departamentu Badań i Analiz BGK Mateusz Walewski.

Zobacz również: