piątek, 29 września, 2023

Rząd przeznaczy 4,8 mld złotych na infrastrukturę związaną z polską elektrownią atomową

foto/mat.prasowy

Rząd planuje ustanowienie wieloletniego programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z budową elektrowni jądrowej w województwie pomorskim – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Program obejmuje swoim zakresem zaplanowanie, zaprojektowanie oraz budowę inwestycji infrastrukturalnych w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest województwo pomorskie, w latach 2022-2029. Jest w nim zapisana m.in. budowa infrastruktury hydrotechnicznej w gminach Choczewo i Krokowa oraz budowa i przebudowa dróg, zapewniających dojazd do tych miejscowości. Wartość programu szacowana jest na blisko 4,8 mld zł.

Przyjęcie przez Radę Ministrów programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej w woj. pomorskim planowane jest na III kw.

– Celem Programu jest wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – czytamy w wykazie prac Rady Ministrów.

W ramach programu wspierane mają być: budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich RP, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej oraz budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa od najbliższej drogi ekspresowej;

W planach jest też budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych.

Zobacz również: