czwartek, 28 września, 2023

Rząd ureguluje pracę zdalną w Kodeksie Pracy

foto/mat.prasowy

Minister rodziny i polityki społecznej zapewnia, że proces prac nad wpisaniem pracy zdalnej do Kodeksu Pracy jest zaawansowany.

W maju 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt nowelizacji, w którym znalazły się zapisy dotyczące pracy zdalnej. W lipcu do konsultacji trafiła druga wersja projektu, w której uwzględniono część zgłoszonych uwag.

„Chcemy uporządkować, wprowadzić na stałe pracę zdalną do Kodeksu Pracy. Toczyły się prace legislacyjne, wypracowane zostały rozwiązania wspólne ze stroną społeczną, ze stroną pracodawców. I ten proces legislacyjny (…) teraz intensywnie ruszy i do Kodeksu Pracy praca zdalna zostanie wpisana” – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej.

„My zakładamy, że wpisanie do Kodeksu Pracy będzie obowiązywało po zakończeniu epidemii plus trzy miesiące. Będzie dłuższe vacatio legis, żeby zarówno strona społeczna, a przede wszystkim pracodawcy, mogli przygotować się” – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej.

Jak mówiła, skoro praca zdalna ma zostać wpisana na stałe do Kodeksu Pracy, „to będzie musiało być wypracowane porozumienie z pracownikiem: czy podczas zawierania umowy, czy też w momencie, gdy będziemy chcieli wprowadzić prace zdalną”. Wskazała także na to, że jeśli w danym zakładzie pracy jest organizacja związkowa, to trzeba będzie wypracować z nią porozumienie w tym zakresie. „Chcemy dać czas stronom, by się przygotować” – powtórzyła.

Praca zdalna w ustawie covidowej

Obecnie praca zdalna możliwa jest na mocy tzw. ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. Zapisano w niej, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 14 marca rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, później stan epidemii.

Zobacz również: