wtorek, 26 września, 2023

Rząd wprowadzi podatek od reklamy. Znane są założenia projektu

foto/ KPRM

Rząd Zjednoczonej Prawicy szykuje nową daninę, tzw. podatek od reklamy. Pomysł jest dość świeży, ponieważ pod koniec roku, gdy robiliśmy przegląd przyszłych daniin, nigdzie nie było o tym żadnej wzmianki. Opłata od przychodów reklamowych obejmie nadawców telewizyjnych, radiowych, media internetowe oraz prasę dostawców usług cyfrowych. Rząd liczy na około 700 mln zł wpływów z tego tytułu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała założenia do projektu ustawy.

Zakłada on wprowadzenie do porządku prawnego składki z tytułu reklamy internetowej oraz składki z tytułu reklamy konwencjonalnej. W tym pierwszym przypadku obejmie ona podmioty świadczące usługi cyfrowe, jeśli spełnią łącznie dwa warunki:

– przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro,

– przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro.

W projekcie czytamy, że składka z tytułu reklamy internetowej będzie wynosiła 5 proc. podstawy wymiaru składki. „Będzie ona rozliczana w okresach rocznych, zaś podstawa wymiaru składki będzie wyliczania w oparciu o liczbę odbiorców reklam internetowych danego usługodawcy w Polsce”.

Składką z tytułu reklamy konwencjonalnej objęci będą nadawcy i dostawcy usług medialnych, prowadzący sieci kin, wydawcy, świadczący usługi reklamy, a także podmioty umieszczające reklamy na nośnikach zewnętrznych.

Zaproponowano, że stawki podstawowe wyniosą:

– w przypadku prasy 2 proc. dla przychodów nieprzekraczających 30 mln zł i 6 proc. w zakresie przychodów powyżej tej kwoty – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane stawki te wyniosą odpowiednio 4 proc. i 12 proc.

– w przypadku mediów innych, niż prasa stawki podstawowe wyniosą 7,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 50 mln zł i 10 proc. w zakresie przychodów przekraczających tę kwotę – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane stawki te wyniosą odpowiednio 10 proc. i 15 proc.

Kto dostanie kasę z podatku od reklam? 

Projekt zakłada, że składka będzie rozliczana w okresach półrocznych i odrębnie określono zasady obliczenia składki za pierwsze 6 miesięcy obowiązywania ustawy (czyli II półrocze 2021 r.). Nowymi daninami ma zarządzać Krajowa Administracja Skarbowa.

Zebrane w ten sposób pieniądze mają być podzielone między NFZ (50 proc.), Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (35 proc.) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków (15 proc.).

info/domena publiczna

Zobacz również: