środa, 4 października, 2023

Sejm przyjął nowelizację ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskich służb specjalnych

Sejm głosami rządzącej koalicji przyjął prezydencką nowelę dot. Komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

W komisji nie będą mogli zasiadać posłowie, zniesiono karę 10 lat pozbawienia możliwości sprawowania funkcji z dostępem do środków publicznych, wprowadzono możliwość odwołania do Sądu Apelacyjnego. Jedynym skutkiem byłoby “uznanie za osobę nie dającą rękojmi należytego wykonywania interesu publicznego. 

Politycy KO, Polski 2050, większość Lewicy i Koalicja Polska nie wzięły udziału w głosowaniu.

Zobacz również: