wtorek, 21 marca, 2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pierwszą polską uczelnią w YERUN

Uniwersytet Mikolaja Kopernika Collegium Maius Wydzial Filologiczny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu jest pierwszą polską uczelnią, która dołączyła do stowarzyszenia Young European Research Universities Network (YERUN). Wraz z 22 innymi szkołami wyższymi z całej Europy będzie uczestniczyć w kształtowaniu polityk europejskich w zakresie badań, innowacji i edukacji.

Sieć YERUN powstała w 2016 r. jako zrzeszenie młodych europejskich uczelni o podobnych celach i wartościach, takich jak otwartość, odpowiedzialność i inkluzywność. Podstawową misją stowarzyszenia jest kształtowanie środowiska szkolnictwa wyższego, w którym młode uczelnie mają rzeczywisty wpływ na jego rolę i charakter.

– Wierzymy, że UMK może przyczynić się do wypełnienia misji YERUN, reprezentując perspektywę polskiego uniwersytetu, ale także poprzez wzmocnienie współpracy w zakresie wybitnych badań i działalności edukacyjnej. W naszej strategii, wśród głównych celów, zapisano m.in. zaangażowanie w sprawy społeczne, zarówno lokalne, jak i europejskie. W dobie ostatniego kryzysu bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby być zjednoczonym w ramach europejskiej społeczności akademickiej – mówi rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Sokala cytowany w serwisie uczelni.

Poza toruńską uczelnią do stowarzyszenia należą: University of Rijeka, Université Paris Dauphine-PSL, UiT – The Arctic University of Norway, Universität Ulm, University of Essex, Universidade Nova de Lisboa, University of Eastern Finland, Universität Konstanz, University of Cyprus, Syddansk Universitet, University of Stirling, University of South-Eastern Norway, Maastricht University, Universidad Autónoma de Madrid, Brunel University London, Universität Bremen, Tor Vergata University of Rome, Universidad Carlos III de Madrid, University of Limerick, University of Klagenfurt, University of Potsdam, University of Antwerp.

Zobacz również: