niedziela, 3 marca, 2024

W Żarnowcu powstanie magazyn energii

Fot. Wojciech Strozyk

Elektrochemiczny magazyn energii elektrycznej o mocy co najmniej 200 MW i pojemności co najmniej 820 MWh zamierza zbudować PGE w Żarnowcu, ok. 10 km od brzegu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu – poinformowała spółka.

Projekt, jako pierwszy w Polsce otrzymał od regulatora promesę koncesji na magazynowanie energii – podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze magazynowania energii jest posiadanie 800 MW nowych instalacji magazynowania energii w Polsce w 2030 r.

– Instalacje zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego oraz poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju. Projekt magazynu energii w Żarnowcu wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie lepszej integracji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych jednostek konwencjonalnych – dodał Dąbrowski.

Projekt budowy wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej (BMEE) przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej (ESP) Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh jest jednym z największych tego typu projektów na skalę europejską.

Cały projekt zakłada połączenie ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z BMEE w innowacyjną instalację hybrydową o mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh. Będzie ona w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, posłużyć do „odbudowy” systemu energetycznego lub zasilić energią około 200 tysięcy domów przez okres co najmniej 5 godzin, przy średnim obciążeniu 5 kW na dom – poinformowała PGE.

Dodatkowo magazyn będzie pełnił funkcję bilansowania technicznego i handlowego dla niestabilnych źródeł energii odnawialnej – lądowych i morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych należących do Grupy PGE.

Zobacz również: