czwartek, 28 września, 2023

Wystartował program upowszechniania strzelectwa

fot. Jerzy Ciszewski

Od 1 września chętni mogą rejestrować się w Programie Upowszechniania Strzelectwa dla grupy wiekowej 18-26 lat. Program, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) ma na celu wsparcie organizacji zajęć strzeleckich w nowatorski sposób – informuje resort.

– Strzelectwo sportowe to interesująca dyscyplina, która uczy koncentracji i dokładności, dlatego uważam, że powinna znaleźć stałe miejsce w procesie edukacji młodych Polaków. (…) Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażu, co pozwoli nam na oszacowanie skali zainteresowania oraz na rzetelną ocenę zakresu programu pod kątem jego możliwych modyfikacji w 2023 roku – powiedział Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

Szkolenia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 20 osób. Każda grupa realizuje ten sam 12-godzinny program, obejmujący: część teoretyczną i część praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią i prawnymi aspektami dotyczącymi broni palnej i amunicji.

W części praktycznej poznają budowę broni i techniki strzeleckie, a przede wszystkim będą strzelać z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej. Zapoznają się także z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej i dowiedzą się jak wykorzystywać materiały opatrunkowe pola walki.

Program jest realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku 18-26 lat oraz osób dorosłych. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie wiekowej program realizowany jest poprzez kluby sportowe posiadające licencje Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i aktywnie wspierające rozwój strzelectwa sportowego. Program w grupie wiekowej 18-26 lat obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 16 województw.

Zobacz również: