niedziela, 25 lutego, 2024

Znamy wyniki matur

matura 2022

Z 268 257 tegorocznych maturzystów egzamin dojrzałości zdało 209 837 (78,2 proc. ). 41 587 maturzystów (15,5 proc.) ma prawo do poprawki, co oznacza, że nie zdali tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego na maturze. Z 34 maturzystów z Ukrainy egzamin zdało 18 osób, a 14 osób ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Wynik tegorocznej matury poprawił się  o 3,7 proc. w stosunku do ubiegłorocznego, który wyniósł 74,5 proc. Maturę z języka polskiego zdało 95 proc., z matematyki 82 proc., a z języka angielskiego 94 proc.

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 23 sierpnia będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego. W sumie stanowią oni grupę 15,5 proc. wszystkich zdających. Do 12 lipca 2022 r. muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja. 

6,3 proc. maturzystów (16 833 osób) musi poczekać rok na kolejną szansę, bo nie zdali egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu, a to oznacza, że nie mogą przystąpić do poprawki.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych  1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.:  224 osoby z historii, 134 osób z języka polskiego, 111 osób z filozofii, 97 osób z matematyki, 69 osoby z biologii, 101 osób z geografii,93 osoby z wiedzy o społeczeństwie.

Wyniki swojej matury można sprawdzić logując się do systemu na stronie http://wyniki.edu.pl za pomocą loginu (PESEL) i hasła, które każdy maturzysta otrzymał od dyrektora szkoły. Wynik z każdego egzaminu podawany jest w procentach. Można również sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi po kliknięciu na konkretny egzamin.

Osoby, które uważają, że coś jest nie tak z wynikiem ich matury, mogą się odwołać (dotyczy to tylko zadań otwartych). Mają na to czas od dziś do do 5 stycznia 2023 r. Muszą najpierw złożyć wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do pracy. Można to zrobić  mailem. W ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku dyrektor OKE wyznaczy termin wgląd. Od dnia obejrzenia matury będą tylko dwa dni na złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów. Potem OKE ma 7 dni na weryfikację wyniku matury, a po 14 dniach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej poinformuje pisemnie (listownie lub mailowo) absolwenta o wyniku weryfikacji. Od niego także można się jeszcze odwołać.

Jak powiedział rano  w Polskim Radiu minister edukacji Przemysław Czarnek, „tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne, ponieważ to był rok stacjonarny, maturzyści przygotowywali się do matur w szkołach, wraz ze swoimi nauczycielami”.

– Wiemy, że poprzedni rok to był rok w większości w trybie zdalnym i, siłą rzeczy, to przygotowywanie się do matur spoczywało głównie na samych uczniach i ewentualnie korepetytorach. Łatwiej było przygotować się z nauczycielami i myślę, że to zaważyło na tym, że w tym roku matury wypadły lepiej – mówił minister. Jego zdaniem na lepszy wynik wpływ miały także zmienione  nieco wymagania (brak części ustnej).

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 r.

Jak poszło na Pomorzu?

W 2022 w województwie pomorskim do egzaminów przystąpiło 16 982 tegorocznych absolwentów szkół. Spośród nich, 16,9% uczniów ma prawo przystąpić do matury poprawkowej – tj. nie zdało jednego egzaminu obowiązkowego (2 863).

Z więcej, niż jednego przedmiotu nie zdało 6,7% – 1 147 uczniów.

Średnie wyniki z przedmiotów:

  • Język polski: 55% (54% w 2021)
  • Matematyka: 56% (57% w 2021)
  • Język angielski: 77% (82,5 w 2021)

Zobacz również: