17:09
24 Wrzesień 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gdańsk: Wyłudzali środki unijne. Grozi im do 10 lat więzienia

Zamieszczono dnia śr., 2019-06-19 07:48

Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali cztery osoby w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego z funduszy unijnych. Podejrzani usłyszeli zarzuty, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzili śledztwo w sprawie  nieprawidłowości  przy udzieleniu  wsparcia  finansowego  z  funduszy unijnych  w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych  obszarów rybackich  2007-2013”.

Prowadząca działalność w zakresie przetwórstwa ryb spółka złożyła w Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  wniosek o dofinansowanie  budowy  przetwórni   ryb.  Wniosek został rozpoznany pozytywnie i w listopadzie 2012 roku została podpisana umowa na to dofinansowanie.   Dokonano wypłaty zaliczek ze środków budżetu państwa  oraz ze środków europejskich w łącznej kwocie 14 250 000 złotych. Jak ustalono, w toku rozpoznawania wniosku  o wsparcie finansowe nie dopełniono obowiązków  związanych z jego weryfikacją. Z przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów  wynikało,  że spółka  nie spełnia  wymogów: posiadała zadłużenie, nie posiadała środków własnych na realizację inwestycji objętej wnioskiem, jak również brak było rokowań, że inwestycja zostanie zrealizowana. Nadto, kolejne przedkładane dokumenty księgowe budziły  wątpliwości  co do ich rzetelności. Ustalono również, że doszło do poświadczenia nieprawdy  w  karcie weryfikacji co do okoliczności  mających znaczenie  dla udzielenia wsparcia finansowego. Brak negatywnej weryfikacji wniosku przy istniejących do tego podstawach oraz poświadczenie nieprawdy skutkowało doprowadzeniem Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14 250 000 złotych, stanowiącej mienie znacznej wartości.

Realizując tą sprawę w ubiegłym tygodniu  na polecenie prokuratora policjanci zatrzymali cztery osoby – trzech urzędników  Agencji oraz prokurenta spółki. Urzędnikom prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków, poświadczenia nieprawdy, czym doprowadzili Agencję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Natomiast prokurentowi spółki prokurator zarzucił wyłudzenie nienależnego wsparcia finansowego oraz poświadczenie nieprawdy w przedkładanych dokumentach. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec wszystkich poręczenia majątkowe . Wobec urzędników zawieszenie w czynnościach służbowych,  a wobec prokurenta dozór Policji połączony z zakazem opuszczania kraju.  Podejrzanym grozi  kara  pozbawienia wolności od roku do  lat 10.

info/foto: KWP w Gdańsku