23:01
18 styczeń 2021
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Czy na Kociewiu jest bezpieczniej? Policja odpowiada

Zamieszczono dnia pon., 2020-07-06 09:10

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim podsumowali efekty swojej służby za pierwsze półrocze 2020 roku. Pomimo zaangażowania dużych sił i środków na rzecz codziennej walki z covid-19, służba wszystkich funkcjonariuszy przyniosła wymierne efekty, a mundurowi utrzymali na wysokim poziomie stan bezpieczeństwa w powiecie. Zmalała liczba przestępstw kryminalnych oraz wzrosła ich wykrywalność. Odnotowano mniej wypadków drogowych oraz zmalała liczba ofiar śmiertelnych i osób rannych.

Po raz kolejny, czwarty raz z rzędu Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną wśród wszystkich poddanych ocenie respondentów, a zdecydowana większość Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Jak pokazują wyniki badań CEBOS, aż 80% ankietowanych osób dobrze ocenia pracę policji. Na tak wysokie oceny składa się praca blisko 100 tysięcznej formacji mundurowej wraz z pracownikami cywilnymi wszystkich komend, komisariatów i posterunków policji w całym kraju.

Początek roku 2020 postawił przed funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim wiele wyzwań, głównie w obszarze zwalczania przestępczości kryminalnej. Systematyczna praca przyniosła oczekiwane efekty w postaci zatrzymań sprawców przestępstw i wykroczeń, osób ściganych listami gończymi i poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Praca patroli policyjnych, szybka reakcja na zdarzenie oraz podejmowane działania służb dochodzeniowo-śledczych sprawiły, że na terenie powiatu starogardzkiego wzrosła wykrywalność najbardziej uciążliwych przestępstw.

Pierwsze półrocze tego roku nałożyło również na naszych policjantów dodatkowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa mundurowi reagowali wobec osób, które nie stosują się do restrykcji obowiązujących w walce z covid-19. Policjanci sprawdzali, czy osoby objęte kwarantanną przebywały w miejscu zamieszkania oraz czy goście i mieszkańcy powiatu dla dobra nas wszystkich przestrzegają nałożonych obostrzeń. Pomimo dodatkowych obowiązków, które związane były z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, starogardzcy policjanci w pierwszym półroczu 2020 roku osiągnęli wymierne efekty w codziennej walce z przestępczością.

W minionym półroczu w powiecie starogardzkim o 76 zmalała liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w kategorii zdarzeń o charakterze kryminalnym, a ich wykrywalność była wyższa od tej ubiegłorocznej i wyniosła 74,5%. Zmalała liczba rozbojów, bójek i pobić oraz uszkodzeń ciała i mienia. Wyraźną poprawę widać także w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W pierwszym półroczu 2020 roku w 42 wypadkach, życie straciły 4 osoby, a 46 zostało rannych. To mniej w porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio o 29 wypadków, 5 osób zabitych oraz  35 osób rannych. Z każdym takim wypadkiem wiąże się ludzki dramat, dlatego Policja podejmuje różnego rodzaju działania, aby te liczby ograniczyć. W ich realizację zaangażowane są patrole ruchu drogowego i prewencji. Celem różnego rodzaju działań kontrolno-prewencyjnych, które policjanci realizują na drodze jest budowanie świadomości grożących niebezpieczeństw oraz promowanie właściwych zachowań.

Przed nami II półrocze, a wraz z nim realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywających podczas wakacji, a także dalsza służba na rzecz ograniczania przestępczości, a także poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

info/foto: KWP w Gdańsku