09:06
22 czerwiec 2021
wtorek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o postojowe? Teraz możesz to zrobić sam

Zamieszczono dnia sob., 2020-07-25 10:32

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe z powodu pandemii Covid-19 musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów mogą samodzielnie złożyć wniosek.

Tarcza antykryzysowa dała prawo do świadczeń postojowych zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych, jeśli taka umowa nie doszła do skutku albo była ograniczona z powodu epidemii koronawirusa. Wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musiał złożyć w ich imieniu zleceniodawca. Niektórzy zleceniodawcy odmawiali jednak takiej pomocy.

Teraz wniosek o postojowe może złożyć sam zleceniobiorca dotknięty skutkami epidemii. Mogą z tego skorzystać Ci, którym zleceniodawca odmówił złożenia wniosku. Pozostałe warunki pozostały bez zmian. Postojowe przysługuje zleceniobiorcy, który zawarł umowę przed 1 kwietnia 2020 roku. Jego przychód w miesiącu przed złożeniem wniosku nie mógł przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego - w przypadku wniosków składanych w lipcu i sierpniu jest to kwota 15 994,41 zł. Nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy i można się o nie ubiegać nawet do 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.
Wnioski można składać wyłączenie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Mają one o symbol RSP-CZ. O ponowną wypłatę świadczenia postojowego zleceniobiorca wnioskuje w formie oświadczenia na formularzu RSP-CK

Do tej pory pomorskie oddziały ZUS wypłaciły świadczenia postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących umowy cywilno-prawne w łącznej kwocie blisko 316 mln zł.

Info: ZUS