01:10
25 Październik 2020
niedziela

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Sopot w żółtej strefie

Zamieszczono dnia pon., 2020-09-28 06:41

W związku z odnotowanym wzrostem zachorowań na COVID-19 miasto Sopot zostało objęte żółtą strefą. Dodatkowe obostrzenia będą obowiązywać od soboty, 26 września 2020 roku. Policjanci przypominają, że taka sytuacja wymaga od nas szczególnej ostrożności i nakłada obowiązek przestrzegania nowych obostrzeń sanitarnych w życiu codziennym.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia miasto Sopot zostało objęte żółtą strefą. Powodem tego jest odnotowany wzrost zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie. W związku z tym policjanci przypominają o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń, które będą obowiązywać od soboty, 26 września 2020 roku. W tym czasie mundurowi będą podnosić świadomość mieszkańców miasta, jakie zagrożenie dla życia i zdrowia niesie ze sobą nie stosowanie się obostrzeń sanitarnych. Szczególną uwagę skupią na eliminowaniu wykroczeń z tym związanych. Należy przypomnieć, że niestosowanie się do obowiązujących zasad i ograniczeń wiąże się z nałożeniem mandatu karnego w kwocie od 20 do 500 złotych. Policjant może również skierować do sanepidu wniosek o ukaranie. Wówczas kara administracyjna może wynieść aż 30.000 złotych.

Policjanci przypominają, że od soboty obowiązywać będzie m.in. limit jednej osoby na powierzchni 4 m2 podczas imprez tj. targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Limit ten obowiązuje też w obiektach gastronomicznych. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki lub parkach rekreacyjnych limit osób wynosi 1 osobę na 10 m2. W siłowniach obowiązuje limit osób – jedna na 7 m2. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi. W zajęciach na świeżym powietrzu, projekcjach filmów, spektaklach, może brać udział maksymalnie 25 proc. publiczności. Podobnie ma być na widowni w obiektach sportowych.

W przypadku obowiązku zasłaniania ust i nosa obostrzenia się nie zmienią. Używanie masek nadal obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Dbajmy o siebie nawzajem. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych i wspólnie zapobiegajmy rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

info/foto: KWP w Gdańsku