środa, 29 listopada, 2023

Czy będą tanie mieszkania w Kolbudach?

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, to nowe rozwiązanie umożliwiające samorządom budowę mieszkań czynszowych we współpracy i z finansowym wsparciem państwa. Program, przypominający popularne TBS-y, z założenia ma zwiększyć dostępność mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach. Po nowe narzędzie sięga właśnie Gmina Kolbudy. Na nowym programie zyskać mogą przede wszystkim młodzi mieszkańcy, których nie stać na budowę domu czy zakup mieszkania na kredyt.

Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia kolbudzkiego samorządu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Pomorze”. Przegłosowano również wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce. Wysokość dofinansowania z funduszy centralnych, które stanowić ma wkład gminy do tworzonej spółki wynosi 3 miliony złotych.

Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową tworzą samorządy oraz partner krajowy, jakim jest Krajowy Zasób Nieruchomości.

– Uważam, że SIM jest atrakcyjnym rozwiązanie zwłaszcza dla młodych rodzin, które poszukują mieszkania, ale z różnych przyczyn nie mogą, sięgnąć po kredyt hipoteczny – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wejście do spółki daje wiele nowych możliwości i otwiera nowy rozdział w historii budowy w gminie lokali czynszowych, których na naszym terenie nie ma zbyt wiele. Zgodnie z założeniem programu w kosztach budowy mieszkań partycypuje państwo, spółka oraz przyszli najemcy, którzy po latach użytkowania zyskają możliwość przejęcia mieszkania na własność. Lokatorzy mieszkań będą mieli również możliwość skorzystania z rządowych dopłat do czynszu, których wysokość uzależniona będzie od wielkości mieszkania. Według wstępnych wyliczeń wysokość czynszu wyniesie ok. 12 zł/m2 miesięcznie, czyli za lokal o powierzchni 50m2 czynsz wyniesie ok. 600zł. Jak widać jest to bardzo atrakcyjna oferta choćby w stosunku do najmu. Należy zwrócić uwagę, że gmina przystępując do programu nie ponosi żadnych kosztów własnych.

Gmina przystępująca do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej może uzyskać jednorazowo do 3 milionów złotych, które stanowią wkład do spółki skupiającej gminy zainteresowane budową lokali czynszowych. Inwestycje mogą być realizowane na terenach Krajowego Zasobu Nieruchomości, w którego zasobach znajdują się również grunty zlokalizowane na terenie naszej gminy. To właśnie na nich mogłyby być realizowane inwestycje mieszkaniowe w ramach SIM.

– Przystąpienie do programu daje nadzieję na rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego w Gminie Kolbudy – mówi Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik. – SIMy są niejako kontynuacją popularnych TBS-ów. Nie brakuje opinii, że są ich ulepszoną wersją. W granicach Gminy Kolbudy znajdują się grunty będące w dyspozycji Krajowego Zasobu Nieruchomości. To na nich mogą być realizowane inwestycje mieszkaniowe. Jako była mieszkanka TBS uważam, że to dobre rozwiązanie dla ludzi młodych, którzy nie zawsze mają zdolność kredytową, a dzięki tego typu programom mogą się usamodzielnić.

Samorządy oprócz wspomnianych już 3 milionów złotych stanowiących wkład do tworzonej spółki – już podczas realizacji projektów mieszkaniowych w SIM-ach – będą mogły liczyć na dofinansowanie środkami skarbu państwa w wysokości do 35 proc. wartości inwestycji. Z kolei klienci, którzy będą wpłacać do 20-25 proc. wartości, będą mogli po 20-30 latach nabyć prawo własności mieszkań.

Źródłami finansowania Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych będą:

  • bezzwrotne wsparcie samorządów z Funduszu Dopłat, pokrywające do 35% kosztów inwestycji,
  • udziały wniesione przez lokatorów,
  • preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt będzie spłacany przez SIM z wpływów z płatności czynszowych.

Na wsparcie gmin zakładających SIM, w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przewidziano w sumie 1,5 mld zł.

Dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego zostanie wykorzystany potencjał Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) – powstanie Fundusz Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych KZN, zasilany środkami z gospodarowania nieruchomościami KZN.

KZN będzie mógł wnosić grunty do SIM oraz mieć w nich udziały.

Zobacz również: