sobota, 3 czerwca, 2023

Dodatkowe miejsca dla przedszkolaków z Kowal

foto/pixabay

od 1 września 2022 roku w Gminie Kolbudy utworzonych zostanie dodatkowych 200 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nowa ośmiooddziałowa placówka powstanie przy ul Starowiejskiej 1a w Kowalach. Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy samorządu z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty.

To z pewnością doskonała wiadomość dla mieszkańców Kowal, których znaczna część to młode małżeństwa z małymi dziećmi. Aktualnie w sołectwie tym funkcjonuje Gminne Przedszkole, do którego uczęszcza 143 dzieci.

– Rekrutacja do nowego przedszkola przeprowadzona zostanie na przełomie lipca i sierpnia – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – O miejsce w placówce aplikować będą mogli rodzice dzieci zamieszkałych w Gminie Kolbudy. W placówce powstaną miejsca dla młodych mieszkańców od 3 do 6 roku życia. O szczegółach dotyczących warunków i zasad naboru poinformujemy już niedługo.

Ogólnopolski Operator Oświaty zrealizował 400 projektów dedykowanych oświacie publicznej.  Od 20 lat współpracuje z polskimi samorządami. Dzięki zrealizowanym wspólnie przedsięwzięciom utworzono 6 tysięcy miejsc dla dzieci.

Aktualnie Gmina Kolbudy dysponuje 662 miejscami w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W roku szkolnym 2022/2023 naukę w gminnych placówkach kontynuowało będzie 372 dzieci. 290 miejsc zajmą natomiast młodzi mieszkańcy przyjęci do przedszkoli po przeprowadzonej wiosną tego roku rekrutacji.

Dodatkowych 200 miejsc w nowym przedszkolu pozwoli w istotny sposób ograniczyć problem jakim jest brak miejsc w publicznych placówkach świadczących opiekę najmłodszym mieszkańcom gminy.

Zobacz również: