środa, 4 października, 2023

Gminy z terenu powiatu gdańskiego z dofinansowaniem na remonty dróg

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i wójtowie gmin z powiatu gdańskiego Andrzej Chruścicki, Błażej Konkol i Janusz Goliński złożyli podpisy na umowie, na podstawie której gminy otrzymają środki na dofinansowanie inwestycji drogowych.  

Łącznie Gminy Kolbudy, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie otrzymają 1 423 546 zł – na remonty i przebudowę dróg. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stosowne umowy podpisał już wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

W tym:

  • Trąbki Wielkie – remont drogi gminnej Kłodawa – Zła Wieś – 718 446 zł
  • Cedry Wielkie – remont dróg Kiezmark – Leszkowy oraz Koszwały – Ostatni Grosz – 567 000 zł
  • Kolbudy – remont ul. Magnackiej w Kowalach – 138 100 zł
Zobacz również: