piątek, 29 września, 2023

Kolbudy: Specjalna komisja pomoże wybrać optymalny sposób zarządzania basenem

foto/ UG Kolbudy

Prace przy budowie „Aqua Centrum Kolbudy” powoli dobiegają końca. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. Jednocześnie prowadzone są działania, na rzecz wyboru optymalnego sposobu zarządzania pływalnią. Prezes Zarządu Spółki „Reknica” powołał komisję, której celem jest wybór i rekomendacja najlepszej oferty spośród złożonych przez potencjalnych dzierżawców obiektu.

Priorytety, jakimi będzie się kierować komisja w ocenach to interes mieszkańców gminy, którzy kilkadziesiąt lat czekali na tę inwestycję. Jakość i dostępność usług dla mieszkańców, ulgi w cenach biletów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Karty Mieszkańca, dostępność zajęć dla uczniów gminnych szkół, czy seniorów.

Komisja jest siedmioosobowa i stanowi organ doradczy Zarządu „Reknica” sp. z o.o. W skład komisji weszły osoby znające doskonale potrzeby lokalnej społeczności, ale również specjalizujące się w ekonomii, prawie czy zarządzaniu bazą sportowo – rekreacyjną. Komisja działa pod przewodnictwem zastępczyni Wójta Gminy Kolbudy Anity Richert-Kaźmierskiej – doktor nauk ekonomicznych, od lat inicjującej i promującej działania na rzecz aktywizacji starszych mieszkańców.

Członkiem komisji jest przedstawiciel „Reknicy”, która w imieniu samorządu realizuje budowę „Aqua Centrum Kolbudy”. Gminną spółkę reprezentuje jej nowy Prezes Andrzej Bożyk. Do udziału w pracach zespołu zaproszono również Marcina Dawidowskiego, który z Gminą Kolbudy związany jest od dziecka, a jako sołtys Pręgowa i oddany społecznik doskonale zna potrzeby mieszkańców. Dodatkowo pełniąc od wielu lat funkcję Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Miasta Gdańska ma ogromne doświadczenie w realizacji dużych projektów budowlanych.

W składzie komisji znalazła się ponadto dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach Dorota Banasiak, która z pewnością dołoży starań, aby zewnętrzna formuła zarządzania obiektem nie kolidowała z interesem uczniów gminnych szkół, którzy korzystać będą z obiektu w godzinach zajęć lekcyjnych.

Radę Gminy Kolbudy reprezentuje Andrzej Klimek, przewodniczący komisji Finansów, Rozwoju i Gospodarki. Mieszkaniec Lublewa Gdańskiego jest przedsiębiorcą mającym doświadczenie w zarządzaniu obiektami o charakterze rekreacyjno-sportowym. Od lat zarządza bowiem popularnym w regionie stokiem narciarskim.

Skład komisji uzupełniają specjaliści w zakresie prawa oraz finansów. O ekonomiczny interes Gminy Kolbudy ma zadbać Skarbnik Gminy Kolbudy Jarosław Falkowski. W aspekcie prawnym zespół liczyć może na wsparcie radcy prawnego Roberta Ignatiuka, który jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki „Reknica”.

– Jestem przekonany, że wiedza, doświadczenie oraz znajomość potrzeb społeczności lokalnej, które wnoszą do komisji poszczególni jej członkowie pozwolą zarekomendować Zarządowi Spółki „Reknica” ofertę, która optymalnie zabezpieczy interes mieszkańców – mówi Andrzej Chruścicki Wójt Gminy Kolbudy.

Zobacz również: