niedziela, 26 maja, 2024

Kolbudy: Wmurowano kamień węgielny przy szkole w Bielkówku

foto/UG Kolbudy

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej części tamtejszej szkoły. W sierpniu rozpoczęto rozbiórkę starej sali gimnastycznej. Wysłużony obiekt zniknął w ciągu zaledwie kilkunastu dni. Obecnie trwa budowa nowej hali sportowej, a wraz z nią dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych. W uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie oraz pracownicy szkoły.

„Dobrze ten schował, kto schował w pamięci” rzekł Dante Alighieri, dlatego, by ludzką pamięć wspomóc – zarówno tu obecnych, jak i pokoleń, które przyjdą po nas – uczestnicy dzisiejszej uroczystości podają do wiadomości, że 20 września 2021 roku nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Hali Sportowej oraz zaplecza dydaktycznego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku – czytamy na pierwszej stronie dokumentu podpisanego przez wójta Andrzeja Chruścickiego i dyrektor placówki Martynę Pilas.

Dokument umieszczony w specjalnej metalowej tubie wmurowano w fundament nowego skrzydła szkoły. W akcie erekcyjnym wymieniono m.in. nazwiska byłych dyrektorów szkoły w Bielkówku, kadry pedagogicznej i pracowników szkoły, a także radnych obecnej kadencji. Świadkami wydarzenia byli przedstawiciele władz samorządowych, jak również reprezentacja Rady Rodziców ZKiW w Bielkówku. Nie zabrakło oczywiście uczniów. Społeczność szkolną reprezentowali trzecioklasiści, którzy od września przyszłego roku rozpoczną zajęcia w nowej części szkoły.

– Gmina Kolbudy systematycznie zyskuje nowych mieszkańców, co generuje nowe potrzeby, na które reagować musi samorząd – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jedną z tych potrzeb jest tworzenie dodatkowych miejsc w placówkach oświatowych. Rozbudowa szkoły w Bielkówku w dużej mierze wynika z przyrostu liczby osób osiedlających się w Bielkówku. W znacznej części są to młode rodziny z dziećmi. Tutejsza szkoła oprócz dodatkowych sal lekcyjnych zyska nowy obiekt sportowy.

Zakończenie trwających prac budowlanych planowane jest na połowę przyszłego roku. Po rozbudowie placówka zyska wielofunkcyjny kompleks pomieszczeń, w tym nowoczesną halę sportową z zapleczem sanitarnym. Powstanie też sześć nowych sal lekcyjnych, w których będą się uczyć klasy IV-VIII. Będzie miejsce na prawdziwą pracownię chemiczną. W zmodernizowanej części będą przestronne korytarze i szatnie, duża świetlica i nowa stołówka.

Odrębne wejście oraz pomieszczenie z zapleczem kuchennym i sanitarnym będzie miała społeczność Bielkówka. W rozbudowanym obiekcie powstanie długo oczekiwana przez mieszkańców sala sołecka.

Zobacz również: