piątek, 29 września, 2023

Od stycznia program Zielone Kolbudy także dla firm

foto. mat prasowy

Od przyszłego roku z dotacji na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła skorzystać będą mogły nie tylko osoby fizyczne, ale również przedsiębiorcy i osoby prawne. Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę w sprawie Programu „Zielone Kolbudy”, która otwiera możliwość sięgnięcia po finansowe wsparcie z budżetu gminy również osobom prowadzącym działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

W przypadku, gdy wnioskodawca będzie przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwie dotacja stanowiła będzie pomoc de minimis i udzielana będzie z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że celem realizowanego od kilku lat Programu „Zielone Kolbudy” jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Na dofinansowanie liczyć mogą mieszkańcy, którzy zdecydują się na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wynosi 50 procent kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Nabór wniosków odbywał się w terminie od 3 do 21 lutego. Nie inaczej będzie również w roku 2022. Najważniejszą zmianą w Programie jest natomiast dopuszczenie możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez przedsiębiorców i osoby prawne prowadzących działalność w miejscu zamieszkania.

Jak słyszymy w Referacie Infrastruktury i Środowiska program każdorazowo cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

– Przy każdej edycji wiele osób dopytywało nas dlaczego z tej formy wsparcia wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania – mówi Justyna Kaszkiel, kierownik Referatu Infrastruktury i Środowiska. – Zmiana wprowadzona właśnie do Programu „Zielone Kolbudy” dopuszcza taką możliwość. Dzięki tej korekcie z dofinansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł ciepła skorzystać będzie mogła jeszcze większa grupa naszych mieszkańców. Na tym powinno zależeć nam wszystkim. Każde tego typu urządzenie zamontowane na terenie gminy przyczynia się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Od 2018 roku z Programu „Zielone Kolbudy” skorzystało 96 mieszkańców.

Zobacz również: