poniedziałek, 26 lutego, 2024

Ciekawa inwestycja w Pruszczu Gdańskim

foto/fb/Janusz Wróbel

Jedną z ciekawszych inwestycji w Pruszczu Gdańskim rozpoczętych w 2021, a których zakończenie planowane jest na 2022 rok, jest budowa stacji uzdatniania wody SUW nr 4 w okolicy osiedla „Debiut”.

W ramach zadania, prowadzonego przez miejską spółkę „WiK” zrealizowane zostaną: budowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa 2 zbiorników zewnętrznych retencyjnych.

Budynek SUW, został zaprojektowany w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego oraz istniejącej zabudowy. Docelowo – zarówno zbiorniki jak i dach budynku stacji porośnięte będą zielenią. Uzdatniana woda pochodzić będzie z pokładów czwartorzędowych (głębokość 240m). Warto dodać, że przed rozpoczęciem inwestycji, w 2020 roku, spółka WiK wykonała dedykowaną stacji studnię głębinową. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2022r.

Zobacz również: