niedziela, 26 maja, 2024

Jak kupić węgiel od Gminy Trąbki Wielkie?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Trąbki Wielkie poinformowała o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

Zakupu będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej urzędu.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Płatność za zakup preferencyjnego paliwa stałego będzie możliwa w dwóch formach:

a) gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego,

b) kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Urząd Gminy Trąbki Wielkie prowadzi wyodrębnione konto bankowe przeznaczone do wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego.

Numer konta do wpłat 67 8335 0003 0300 0912 2000 0280.

Uprawnione do dystrybucji paliwa stałego dostępnego dla gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego są dwa podmioty prowadzące działalność na ternie Gminy Trąbki Wielkie, są to:

a) Skład węgla „MARKRAFT” Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 1

b) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sobowidz, ul. Dworcowa 3

Osoba uprawniona po otrzymaniu potwierdzenia z Urzędu Gminy uprawniającego do zakupu paliwa stałego oraz po dokonaniu zapłaty będzie mogła udać się na skład w celu odbioru towaru.

Upoważniony do sprzedaży podmiot, po weryfikacji przedstawionych dokumentów wyda zakupione paliwo stałe.

Możliwy jest zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego jednorazowo w ilości 1500 kg albo w transzach po 500kg, lub 1000kg.

Zobacz również: