piątek, 24 maja, 2024

Nowy fotoradar w Trąbkach Wielkich

W Trąbkach Wielkich funkcjonuje nowy fotoradar. Prace prowadzące do pozyskania tego urządzenia podnoszącego bezpieczeństwo w ruchu drogowym na obszarze miejscowości były inicjowane m.in. przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

W ramach swojej służby policjanci realizują również czynności, które prowadzą do podnoszenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Oczywiście wpływ na wystąpienia do zarządców dróg pod kątem np. zmiany organizacji ruchu, czy zamontowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego mają zdarzenia drogowe i doświadczenia policjantów ze służby.

Realizując tego typu obowiązki, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim i Komendant Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich, wspólnie z Wójtem Gminy Trąbki Wielkie, zainicjowali prace nad umiejscowieniem nowego urządzenia służącego do punktowego pomiaru prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej 222 na terenie Trąbek Wielkich (p. gdański).

Urządzenia tego typu są zarządzane przez Główny Inspektorat Ruchu Drogowego.

Prace prowadzone przez wyżej policjantów z Pruszcza Gdańskiego, Wójta Gminy Trąbki Wielkie i przedstawicieli Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz GITD doprowadziły w efekcie do pozyskania i umiejscowienia w Trąbkach Wielkich fotoradaru.Urządzenie zostało uruchomione 9 lutego b.r. i z pewnością realnie wpłynie na zachowanie kierujących, którzy lekceważą ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, nadal nadmierna prędkość jest jedną głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Szczególnie w obszarze zabudowanym, gdzie usytuowano przejścia dla pieszych, występują liczne skrzyżowania i dzieci oraz młodzież przemieszcza się do szkół, przestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnej prędkości jest podstawą bezpieczeństwa na drodze.

Zobacz również: