niedziela, 21 kwietnia, 2024

Trzy gminy utworzą klaster energetyczny

W Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie doszło do spotkania wójtów gmin Przywidz, Pszczółki i Trąbki Wielkie. Marek Zimakowski, Błażej Konkol i Maciej Urbanek podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia spółdzielni energetycznej z opcją zawiązania międzygminnego klastra energetycznego.

Gminy mają już dobre doświadczenia ze wzajemnej współpracy m.in. w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z terenu trzech gmin. Teraz podejmują się współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Utworzenie spółdzielni energetycznej oznacza wymierne korzyści w zakresie gospodarowania energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii z terenu Gminy Pszczółki, Przywidz i Trąbki Wielkie.

Dzięki funkcjonowaniu spółdzielni, prąd wyprodukowany przez każdą z gmin będzie trafiał na zaspokojenie własnych potrzeb samorządów i mieszkańców gmin.

Unikamy w ten sposób wprowadzenia swojej energii do sieci i podbierania jej z sieci po cenach od dostawcy energii, ponieważ spółdzielnia będzie pełniła rolę operatora energii.

Wyprodukowana przez nas zielona energia będzie dla tańsza i jeszcze efektywniej służyć zaspokojeniu potrzeb energetycznych gmin Pszczółki, Przywidz i Trąbki Wielkie oraz ich mieszkańców.

Zobacz również: