piątek, 29 września, 2023

Burmistrz Skarszew powołał pełnomocnika ds. mobbingu

foto.UG Skarszewy

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli powołał pełnomocnika ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy – jest nim kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Czaplewska.

Pełnomocnik ma za zadanie wdrożyć politykę przeciwdziałania zjawiskom mobbingowi, dyskryminacji i przemocy oraz realizować m.in. takie zadania jak przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu, dyskryminacji i przemocy oraz podejmowanie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Pełnomocnik będzie realizował swoje zdania we wszystkich jednostkach i instytucjach gminy Skarszewy. Niedługo w Urzędzie Miejskim zostanie również powołana Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy. Powołanie pełnomocnika wynika z obowiązujących standardów zarządzania w samorządach oraz korporacjach i jest przejawem troski o pracowników.

Zobacz również: