niedziela, 26 maja, 2024

Szpitale w Kocborowie i Gdańsku pomogą dzieciom i młodzieży

Od 1 sierpnia 2022 r. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku zaczną działać poradnie II poziomu referencyjnego. Oznacza to, że pomocy dzieciom i młodzieży udzielać będą także lekarze psychiatrzy. To efekt rozstrzygnięcia przez NFZ konkursu.

W tej chwili w województwie pomorskim działają 24 poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. W tym od 2021 r. 6 takich miejsc jest w tzw. szpitalach marszałkowskich. Zapewniają one m.in.: porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej i wsparcia psychospołecznego. Jednak nieletni nie mieli możliwości skorzystania z opieki psychiatrycznej. Do tej pory na pomoc psychiatry mogli liczyć tylko podczas pobytu w szpitalu. To zmieni się już za miesiąc.

Krok w dobrym kierunku

Poradnie dla dzieci i młodzieży w szpitalach w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim, w których nieletni pacjenci skorzystają ze specjalistycznej opieki, to krok w dobrym kierunku.

– Cieszę się, że w końcu NFZ ogłosił konkursu na II poziom referencyjny w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Został on już częściowo rozstrzygnięty. To odpowiedź na nasze wieloletnie apele – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Jak informuje zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa w szpitalu na Srebrzysku Arkadiusz Bobowski w ramach poradni pomocy udzielą: psychiatra, psycholog, pielęgniarka i dwóch specjalistów psychoterapii dzieci i młodzieży. Do poradni w ramach kontynuacji leczenia trafią pacjenci po zakończeniu hospitalizacji, a także osoby „z ulicy” potrzebujące pomocy. W poradni będzie można skorzystać też z farmakoterapii.

– W ramach dwóch naszych podmiotów leczniczych, czyli Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku oraz Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, poza istniejącymi od ponad roku ośrodkami środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz oczywiście obok oferowanej przez oba podmioty opieki stacjonarnej, małoletni pacjenci będą mogli teraz skorzystać z fachowej pomocy lekarzy psychiatrów udzielanej w ramach poradni. Dzięki temu tworzymy, można by powiedzieć, centra dla dzieci i młodzieży, w których nieletni będą mieli zapewnioną holistyczną opiekę, realizowaną zarówno poprzez wsparcie ambulatoryjne, jak i stacjonarne. Liczymy na to, że na Pomorzu powstanie znacznie więcej miejsc udzielania pomocy ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży, świadczonej w ramach poradni, ale także i oddziałów dziennych. Potrzeby społeczne są ogromne – dodaje Agnieszka Kapała-Sokalska.

Nowe poradnie pierwszych pacjentów przyjmą za miesiąc.

Zobacz również: