poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Powiat gdański podejmuje współpracę z Towarzystwem św. Brata Alberta na rzecz osób wykluczonych

Władze powiatu gdańskiego Wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie otrzymały dofinansowanie na realizację projektu „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”.

Doszło do spotkania władz powiatu z wójtami Gminy Cedry Wielkie, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Trąbki Wielkie, Gminy Suchy Dąb, aby omówić zasady współpracy. Projekt ma być kierowany do bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu gdańskiego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie społeczne polegające na spotkaniach z psychologiem, coachem, czy doradcą zawodowym. Ważnym elementem jest również uczestnictwo w warsztatach integrujących. Ponadto w ramach projektu planowane jest powstanie Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Zobacz również: