czwartek, 18 kwietnia, 2024

Kanał Raduni oczami profesora Politechniki Gdańskiej

Ile mostków znajdowało się na Kanale Raduni? W jakim celu został tak naprawdę zbudowany? Do kiedy pełnił swoją pierwotną funkcję? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił podczas wykładu w Domu Wiedemanna profesor Jakub Szczepański.

Profesor Szczepański sprawuje funkcje prodziekana do spraw nauki na wydziale architektury PG. Jest też znawcą i popularyzatorem wiedzy o gdańskich zabytkach. Wiele lat temu, wraz z obecnym kolegą z wydziału, profesorem Robertem Hirschem organizował cykl wykładów w o gdańskich zabytkach w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Po latach postanowili powrócić do projektu w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim, nadając temu odpowiednią rangę. – Pan burmistrz podpisał porozumienie z Wydziałem Architektury, powołujące ten bardzo cenny dla nas projekt – mówi Bartosz Gondek, kierownik Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa, mieszczącego się w Domu Wiedemanna. – W ten sposób do końca roku zrealizujemy cykl wykładów, a także – latem – spacerów wraz z Politechniką Gdańską. Wspólnie z Wydziałem Architektury, a także NDI, pokażemy także jesienią wystawę wybitnego malarza, Erwina Elstera.

Tematyka kolejnych wykładów obejmować będzie między innymi elektrownie wodne, XIV wieczny kościół w Pruszczu Gdańskim, podmiejską zabudowę Gdańska i nie tylko.

fot. www.polnocna.tv/strefahistorii.pl