piątek, 23 lutego, 2024

Koperty życia dla seniorów w Gminie Pruszcz Gdański

foto/GOPS Cieplewo

W ramach działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa seniorów w Gminie Pruszcz Gdański osoby od 60 roku życia oraz przewlekle chore mogą otrzymać tzw. „Kopertę życia” .

Usługa „Koperta życia” polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia (historia choroby), przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się magnes z nadrukiem lub naklejkę „Koperta życia”.

„Koperta życia” zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród osób starszych, a informacje w niej zawarte umożliwią służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także Policji, Straży Pożarnej, Straży Gminnej czy Służbom Socjalnym szybką reakcję ratującą często zdrowie i życie Seniora.

W ramach pakietu Senior otrzyma: Kartę informacyjna, magnes i naklejkę oraz dzienniczek kontroli zdrowia (kontrola ciśnienia, cukru, cholesterolu)

Osoby zainteresowane otrzymaniem Koperty Życia mogą kontaktować się pod numerem: 668-869-723 lub 664-913-927. Akcję prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

Zobacz również: