niedziela, 25 lutego, 2024

Budżet Obywatelski na 2024 rok w Pruszczu Gdańskim

To już kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w jakiej mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mają możliwość wyboru projektów, które będą realizowane w kolejnym roku. 

Ideą powstania Budżetu Obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim była chęć oddania głosu mieszkańcom. Właśnie dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie projektów i głosowanie, można mieć wpływ na to jakie zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszym mieście.

Z budżetu obywatelskiego zakupiono m.in. defibrylatory, powstała też górka saneczkowa. Pomysły i propozycje można zgłaszać pod linkiem:

https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone, podlegają analizie i weryfikacji przez specjalnie powołany do tego celu zespół. Komisja ma za zadanie sprawdzić i szczegółowo omówić każdy z wniosków, przeanalizować potrzebę, możliwości techniczne oraz budżet wniosku. W sierpniu 2023 r. do publicznej wiadomości podana zostanie ostateczna lista projektów, które w terminie od 8 do 18 września 2023 roku poddane zostaną pod głosowanie pruszczan.

Zobacz również: